İŞƏGÖTÜRƏNLƏR ÜÇÜN XİDMƏTLƏR
Əmək müqaviləsi bildirişlərinin qeydiyyata alınması və bu barədə işəgötürənə məlumatın verilməsi
Ailə kəndli təsərrüfatının onlayn uçota alınması
Dəfn üçün müavinətin ödənilməsi ilə bağlı müraciətin və sənədlərin qəbulu
Dövlət sosial sığorta şəhadətnaməsinin dəyişdirilməsi və ya dublikatının verilməsi üçün müraciətin qəbulu
Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə müavinətlə bağlı haqq-hesab cədvəlinin təqdim edilməsi
Hamiləliyə və doğuma görə müavinətlə bağlı haqq-hesab cədvəlinin təqdim edilməsi
Kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahəsi olan şəxsin onlayn uçota alınması
Sığortaedənin(Fiziki şəxs) onlayn uçota alınması
Sığortaedənin(Hüquqi şəxs) onlayn uçota alınması
Sığortaolunanın onlayn uçota alınması
Uşağın anadan olmasına görə müavinətlə bağlı haqq-hesab cədvəlinin təqdim edilməsi
Uşağın üç yaş tamam olanadək ona qulluq etməyə görə müavinətlə bağlı haqq-hesab cədvəlinin təqdim edilməsi
İşəgötürənlərin hesabatlarının onlayn təqdim edilməsi
İstehsalatda baş verən bədbəxt hadisə barədə aidiyyəti dövlət strukturuna məlumatların verilməsi
Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə hesabatların təqdim edilməsi
Sığortaolunanın ölümünə dair məlumatın onlayn qəbulu
Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının xarici ölkələrdə işə düzəlmələrində vasitəçilik fəaliyyətinə xüsusi razılığın (lisenziyanın) verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu